Wat is het Platform Zorglandschap Limburg?

Het Platform Zorglandschap Limburg werd in 2010 opgericht onder impuls van POM-ERSV (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij) Limburg en met steun van de provincie Limburg.

De ambitie is om een kwalitatief hoogstaande gezondheids- en welzijnszorg te creëren die toegankelijk is voor alle Limburgers en die economisch een toegevoegde waarde biedt. Zorgeconomie werd immers bepaald als speerpuntsector binnen het Limburgs economisch landschap. Het is niet eenvoudig om een allesomvattende definitie te geven van zorgeconomie. Het omvat in principe alle economische activiteiten die direct of indirect een relatie hebben met zorg. Het gaat dus zowel om gebruiker, zorgverlener als om de omgeving.

Het platform verenigt daartoe provinciale en lokale beleidsmakers, onderwijswereld, zorginstellingen en bedrijven om gezamenlijk acties uit te werken die bijkomende werkgelegenheid en toegevoegde waarde creëren.

De doelstellingen van het Platform Zorglandschap Limburg zijn:

  • Detecteren van nieuwe noden en initiatieven
  • Ondersteunen en op elkaar afstemmen van beleidsopties en acties
  • Werken aan het imago en de marketing van de zorgsector
  • De beschikbare budgetten optimaal aanwenden
  • Ook kleine en middelgrote zorgorganisaties de nodige professionele omkadering aanbieden
  • Fungeren als marktplaats waar ideeën kunnen ontwikkeld worden over de verschillende organisaties heen
  •  

Meer info

Deze website is tot stand gekomen in samenwerking met