Arbeidsmarkt

De arbeidsmarktacties voor de zorg van de provincie Limburg worden gekenmerkt door het label “Werkgoesting in de zorg”. De doelstellingen van deze acties zijn:

  • Het stimuleren van instroom in de zorgberoepen
  • Het promoten van levenslang leren
  • Het voorkomen van vervroegde uitstroom uit zowel jobs als opleidingen


Het Platform Zorglandschap Limburg werkt hiervoor samen met  diverse partners op de arbeidsmarkt (ERSV Limburg, VDAB, lokale werkwinkels, Verso Jobkanaal, VIVO, Servicepunt Zorg, …).

Opleidingen
Een voldoende instroom van goed opgeleid personeel in de zorg is noodzakelijk om de kwantiteit en de kwaliteit van het zorgaanbod in de toekomst te garanderen. Mits de juiste opleiding kunnen vandaag maar liefst duizenden mensen bijkomend aan de slag gaan in diverse functies in de Limburgse zorgsector.


Lees meer

Stages
Sinds 2010 heeft het Platform Zorglandschap Limburg diverse projecten opgestart om samen met alle Limburgse partners meer mensen te laten instromen in de zorgsector. De focus lag o.a. bij de instroom in zorgopleidingen. Met succes, want de afgelopen jaren steeg het aantal studenten in de zorgopleidingen met meer dan 20%. Opvallend is het grote aantal volwassenen dat zich heroriënteert naar de zorg. Het behalen van een diploma of getuigschrift wordt in de praktijk echter sterk beïnvloed door de stage die de toekomstige zorgverlener de passie voor het beroep moet aanmeten. Daarom zijn we vanuit de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg gestart met een gefaseerd actieplan rond kwalitatieve stageplaatsen.


Lees meer

Arbeidsmarktcommunicatie
Belangrijk is dat én het beleid én de initiatieven m.b.t. de zorgarbeidsmarkt goed kenbaar worden gemaakt. Daarom zet Limburg sterk in op verschillende communicatiecampagnes en projecten. Denk maar aan onder andere het Limburgse dreamteam, de katern Werkgoesting in de zorg, de campagne ‘Dag van de zorg’,…


Lees meer

HR-Beleid

In het kader van de werking van het Platform Zorglandschap Limburg willen we stappen zetten naar het vergroten en optimaal benutten van het arbeidspotentieel in de Limburgse zorgsector. Er dreigen namelijk bijzonder scherpe personeelstekorten  in de zorgsector en bij ongewijzigd beleid is er een reëel risico dat die tekorten negatieve effecten gaan hebben op de zorgverlening. Daarom is het essentieel de provinciale problematiek van de zorgberoepen goed te begrijpen en de situatie in elke deelsector goed te kennen en te begrijpen. Lees meer