HR-Beleid

In het kader van de werking van het Platform Zorglandschap Limburg willen we stappen zetten naar het vergroten en optimaal benutten van het arbeidspotentieel in de Limburgse zorgsector. Er dreigen namelijk bijzonder scherpe personeelstekorten  in de zorgsector en bij ongewijzigd beleid is er een reëel risico dat die tekorten negatieve effecten gaan hebben op de zorgverlening. Daarom is het essentieel de provinciale problematiek van de zorgberoepen goed te begrijpen en de situatie in elke deelsector goed te kennen en te begrijpen.

We willen een aanvullende inzet realiseren op de domeinen HR-beleid (o.a een goed inzicht verwerven in de samenstelling en ontwikkeling van het personeelsbestand, vaststellen welke de prioriteiten zijn voor optimalisering van de personele capaciteit, detectie van HR-fricties, benchmarking, ontwikkelen van actieplannen) en arbeidsorganisatie (o.a. analyse van huidige organisatie en organisatorische afstemmingsproblemen, het concept ‘innovatieve arbeidsorganisatie’ ).

De domeinen HR-beleid en arbeidsorganisatie kunnen niet los van elkaar worden gezien. De wijze waarop de organisatie is ingericht is (mede)bepalend voor de aantrekkelijkheid van de organisatie op de arbeidsmarkt, de mensen die moeten ingezet worden en het behoud van medewerkers. Deze wisselwerking nemen we als uitgangspunt bij het uitvoeren van acties in verschillende projecten.

Duobanen Interessante literatuur IHRAZ

Limburg Sterk Merk (LSM), de provinciale ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg, Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo en het Mariaziekenhuis slaan de handen in elkaar voor het project IHRAZ, dat staat voor ‘Innovatie in HR en arbeidsorganisatie van ziekenhuizen. Om aan de stijgende vraag naar zorgverleners in ziekenhuizen te voldoen, willen we samen innovatieve stappen zetten om het arbeidspotentieel te vergroten en optimaal te benutten. De resultaten worden verspreid naar alle Limburgse ziekenhuizen. LSM subsidieert het project voor € 125.000. Op die manier wil het provinciebestuur een voldoende, betaalbare en kwalitatieve zorgverlening garanderen voor alle Limburgers, nu en in de toekomst.Lees meer