Beleidsinformatie & cijfermateriaal

De zorgeconomie was eind 2009 goed voor 18% van de totale tewerkstelling in Limburg. Bijna één op de drie werkende vrouwen in Limburg is tewerkgesteld in de zorgeconomie. Tussen eind 2003 en eind 2009 steeg de tewerkstelling in de zorgeconomie met liefst 30,4%. Deze cijfers tonen aan dat de zorgeconomie een steeds belangrijker plaats inneemt in het sociaal-economisch landschap. Meer cijfermateriaal kan u hieronder terugvinden op de pagina's van de respectievelijke beleidsniveaus.

Mede door de toenemende vergrijzing, de toenemende complexiteit van de zorg en de tendens aan meer nood aan geestelijke gezondheidszorg, zal naar verwachting het belang van de zorgsector in de komende jaren nog toenemen. Vanuit verschillende beleidsniveau's worden daarom de nodige maatregelen genomen en impulsen gegeven om deze sector alle groeikansen te bieden, zonder daarbij in te boeten op de kwaliteit van de zorg.

Europa Federaal Vlaanderen Limburg