Federaal

De bevoegdheden inzake gezondheidszorg zijn in België verdeeld over verschillende beleidsniveaus en overheidsinstanties. Op federaal niveau is de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu belast met het beleid inzake Volksgezondheid en gezondheidszorg. Daarnaast heeft het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) een belangrijke rol inzake het beheer van de verplichte verzekering voor en de terugbetaling van geneeskundige zorgen.

De diensten die de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu aanbiedt inzake gezondheidszorg worden gecoördineerd door het Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen en door het Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer.
Beleidsinformatie
De diensten die de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu aanbiedt inzake gezondheidszorg worden gecoördineerd door het Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen en door het Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer.


Lees meer

Subsidieprogramma's Resultaten & cijfermateriaal