Limburg

De doelstellingen van Vlaanderen in Actie, Pact 2020 en Europa 2020 bepalen het kader voor het provinciaal beleid inzake zorg. De Provincie Limburg speelt hier op een proactieve manier op in en heeft voor diverse initiatieven een pioniersrol opgenomen in Vlaanderen. Enkele voorbeelden zijn de versnelde realisatie van rustoordbedden, de uitbouw van de Life Sciences met o.a. de realisatie van het incubatorgebouw Bioville, provinciale campagnes rond ouderenzorg,…
 
Eind 2009 werd onder impuls van gedeputeerde van economie Marc Vandeput gekozen voor een sectoroverschrijdende provinciale aanpak op het vlak van zorg, met linken naar o.a. wonen en vervoer, maar ook naar economische bedrijvigheid en onderwijs. De zorgeconomie wordt voortaan benaderd als een speerpuntsector voor Limburg, dit is een sector waarin de regio een zekere specialisatie en reële groeikansen heeft. Onder zorgeconomie worden naast de zorgsector zelf dieactiviteiten verstaan die vanuit andere sectoren worden uitgevoerd of geïnitieerd met invloed op de zorg. Het kan daarbij gaan om de toeleverende industrie (medische technologie, laboratoria, farma,…), de zakelijke dienstverlening (ICT, verzekeringen, onderhoud,…), wetenschap, kennisinstellingen,…
 
Het Platform Zorglandschap Limburg, actief onder de koepel van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Limburg, werd opgericht om de zorgeconomie in Limburg te ondersteunen en alle groeikansen te bieden.
 
De zorgsector is in Limburg de afgelopen jaren sterk gegroeid. Eind 2009 waren bijna 50.000 Limburgers tewerkgesteld binnen de zorgeconomie. De ambitie van het provinciebestuur is om de Limburgse zorgsector verder uit te bouwen tot een sterke economische sector, de zogenaamde zorgeconomie. Door goed op elkaar afgestemde activiteiten wil de provincie bijkomende werkgelegenheid en toegevoegde waarde creëren. De ambitie is duidelijk: een kwalitatief hoogstaande gezondheids- en welzijnszorg die toegankelijk is voor alle Limburgers.
Beleidsinformatie
De zorgsector is in Limburg de afgelopen jaren sterk gegroeid. Eind 2009 waren bijna 50.000 Limburgers tewerkgesteld binnen de zorgeconomie. De ambitie van het provinciebestuur is om de Limburgse zorgsector verder uit te bouwen tot een sterke economische sector, de zogenaamde zorgeconomie. Door goed op elkaar afgestemde activiteiten wil de provincie bijkomende werkgelegenheid en toegevoegde waarde creëren. De ambitie is duidelijk: een kwalitatief hoogstaande gezondheids- en welzijnszorg die toegankelijk is voor alle Limburgers.


Lees meer

Subsidieprogramma's
Ter ondersteuning van de Limburgse zorgeconomie heeft het provinciebestuur een aantal subsidiereglementen ontwikkeld die ook open staan voor zorgorganisaties. Het gaat met name om de provinciale innovatiepremie en het provinciaal arbeidsmarktfonds. Voorts voorziet de provincie Limburg in cofinanciering van Europese projecten in het kader van EFRO en Interreg.


Lees meer

Resultaten & cijfermateriaal In de pers verschenen