Vlaanderen

Sinds de staatshervorming van 1980 is Vlaanderen bevoegd voor persoonsgebonden aangelegenheden zoals gezondheidszorg en welzijnszorg (ook wel “bijstand aan personen” genoemd). Toch blijft ook de federale overheid nog gedeeltelijk bevoegd voor het zorg- en gezondheidsbeleid. Kortweg gezegd is Vlaanderen vandaag bevoegd voor het beleid rond: de zorgverstrekking binnen en buiten de verpleeginrichtingen, met uitzondering van datgene wat uitdrukkelijk is voorbehouden aan de federale overheid; de preventieve gezondheidszorg en gezondheidsopvoeding.
 
De vertaling van Europa 2020 naar het Vlaamse beleid is omvat in het actieprogramma ‘Vlaanderen in Actie’ (ViA). Met de definiëring van 20 concrete doelstellingen in het Pact 2020 beoogt het Vlaamse Beleid samen met het middenveld, Vlaanderen tegen 2020 tot de top 5 van de Europese regio’s te laten behoren.
Beleidsinformatie
De vertaling van Europa 2020 naar het Vlaamse beleid is omvat in het actieprogramma ‘Vlaanderen in Actie’ (ViA). Met de definiëring van 20 concrete doelstellingen in het Pact 2020 beoogt het Vlaamse Beleid samen met het middenveld, Vlaanderen tegen 2020 tot de top 5 van de Europese regio’s te laten behoren.


Lees meer

Subsidieprogramma's
De Vlaamse subsidies m.b.t. zorgeconomie kunnen grotendeels opgesplitst worden in twee domeinen: enerzijds de subsidiëring van infrastructuurwerken in zorginstellingen en anderzijds de subsidies voor innovatie en wetenschappelijk onderzoek.


Lees meer

Resultaten & cijfermateriaal