Innovatie

Innovatie is belangrijk om voldoende kwalitatieve zorg te garanderen nu en in de toekomst. Het belang van innovatie in de zorgsector is een manier om enerzijds de zorg voor de patiënt zo gebruiksvriendelijk te maken, maar anderzijds ook voor de zorgverlener om de taakinvulling zo te kunnen uitvoeren dat maximale aandacht naar de zorg aan de patiënt kan worden besteed. Innovatie in de zorg moet daarenboven leiden tot nieuwe middelen en diensten die maatschappelijk gedragen worden en een economische meerwaarde genereren. De impact van innovatie kan geenszins onderschat worden. De stijgende zorgvraag kan immers ten dele worden opgevangen door innovatie, zowel op technologisch vlak als op vlak van arbeidsprocessen en organisatiestructuren.

Het Platform Zorglandschap Limburg fungeert als een marktplaats waar ideeën kunnen ontwikkeld worden over de verschillende organisaties heen. Deze ideeën kunnen hier onderling afgetoetst worden zodat ze door zorgverlener, zorgbehoevende en omgeving aanvaard zijn vooraleer ze geïmplementeerd worden.

Met de nodige visie, creativiteit en lef onderscheidt Limburg zich stilaan als innovatieve hotspot voor life sciences en gezondheidszorg. In 2011 werden in Limburg o.a. de provinciale innovatiepremies voor zorgorganisaties opgestart. Een eerste is reeds in uitvoering en aantal dossiers zijn in aanvraag. Via een stuurgroep worden de inhoudelijke realisaties, maar ook de begeleiding gemonitord.  

(Arbeids)Organisatie van zorg
De stijgende zorgvraag dwingt organisaties om meer dan in het verleden te werken aan interne efficiëntie. Innovatieve arbeidsprocessen van het complete zorgondersteunend pakket in zorgorganisaties spelen daarbij een zeer belangrijke rol. Uit onderzoek blijkt dat verpleegkundigen in de praktijk één derde van hun tijd besteden aan directe patiëntenzorg en twee derde aan allerlei bijkomende taken. Het innovatief stroomlijnen van processen kan heel wat potentiële zorgtijd vrijmaken. Bijkomend zorgt meer tijd voor zorg voor een hogere patiënttevredenheid en voor extra gemotiveerde zorgverstrekkers.


Lees meer

Wetenschappelijk onderzoek
Een belangrijke meerwaarde voor de internationalisering van innovaties is de wetenschappelijke basis die in de provincie Limburg aanwezig is. Via diverse Europese fondsen wordt het onderzoek naar en de ontwikkeling van vernieuwende ideeën of technologieën in Limburg sterk ondersteund. Hierdoor kan internationaal gewerkt worden en wordt een forse schaalvergroting bereikt waardoor men, ondanks sommige beperkte budgetten, toch snel tot een kwalitatieve oplossing kan komen.


Lees meer

Technologische innovatie
Een hoeksteen van een gezond gezondheidsbeleid is de ondersteuning van nieuwe, innovatieve technologieën en diensten. Slimme technologieën en materialen moeten ervoor zorgen dat het werk van de zorgverleners werkbaar blijft. Zodoende helpen deze innovaties om het tekort aan arbeidskrachten in de zorgsector te bestrijden. Er zijn tal van toonaangevende projecten inzake technologische innovatie in de zorg die door de provincie Limburg financieel ondersteund worden zoals de projecten BioMiMedics of Microbiomed. Hiermee bieden we jonge biomedici een uitstekend kader om een toekomst in de life sciences uit te bouwen ten dienste van kwalitatieve zorg.


Lees meer

Kennisdeling
Innovatie moet het resultaat zijn van een kruisbestuiving tussen de zorgcentra, kenniscentra, beroepsbeoefenaars in de zorg en in de bedrijfswereld. Vernieuwing en verbetering inzake samenwerkingsverbanden, werkvormen en het vermarkten van kennis worden in Limburg dan ook volop ondersteund. De Limburgse zorgsector werkt nauw samen met o.a. diverse kennisinstellingen, de faculteit Life Sciences aan de UHasselt, het incubatorgebouw Bioville, gerenommeerde Life Sciences bedrijven, VKW Limburg, Voka kvK Limburg, …


Lees meer