(Arbeids)Organisatie van zorg

De stijgende zorgvraag dwingt organisaties om meer dan in het verleden te werken aan interne efficiëntie. Innovatieve arbeidsprocessen van het complete zorgondersteunend pakket in zorgorganisaties spelen daarbij een zeer belangrijke rol. Uit onderzoek blijkt dat verpleegkundigen in de praktijk één derde van hun tijd besteden aan directe patiëntenzorg en twee derde aan allerlei bijkomende taken. Het innovatief stroomlijnen van processen kan heel wat potentiële zorgtijd vrijmaken. Bijkomend zorgt meer tijd voor zorg voor een hogere patiënttevredenheid en voor extra gemotiveerde zorgverstrekkers.

Een onderdeel van het innovatief herdenken van arbeidsprocessen is bijvoorbeeld fysieke reorganisatie d.m.v. het uitwerken van een geïntegreerd logistiek concept, maar daarnaast ook zeker het herschikken van taken op de verschillende diensten. Bovendien is zowel bij werknemers als bij werkgevers de behoefte aan flexibiliteit bij de invulling van arbeidstijden groter dan voorheen. De methodiek ‘flexibel roosteren’ kan deze behoefde vervullen.

Innovatie in HR & arbeidsorganisatie

Uit berekeningen van POM Limburg blijkt dat de Limburgse zorgsector in de komende drie jaren nood heeft aan 6.000 bijkomende arbeidskrachten. De wijze waarop de organisatie is ingericht is (mede)bepalend voor de aantrekkelijkheid van de organisatie op de arbeidsmarkt, de mensen die moeten ingezet worden en het behoud van medewerkers. Daarom ondernemen we in Limburg innovatieve stappen binnen de domeinen human resources en arbeidsorganisatie.Lees meer

Taakverschuivingen Flexibel roosteren Een geïntegreerd logistiek concept