Kennisdeling

Innovatie moet het resultaat zijn van een kruisbestuiving tussen de zorgcentra, kenniscentra, beroepsbeoefenaars in de zorg en in de bedrijfswereld. Vernieuwing en verbetering inzake samenwerkingsverbanden, werkvormen en het vermarkten van kennis worden in Limburg dan ook volop ondersteund. De Limburgse zorgsector werkt nauw samen met o.a. diverse kennisinstellingen, de faculteit Life Sciences aan de UHasselt, het incubatorgebouw Bioville, gerenommeerde Life Sciences bedrijven, VKW Limburg, Voka kvK Limburg, …

Innovatiepremie 2012

Om de Limburgse KMO’s, zorgorganisaties en sociale economie ondernemingen te stimuleren externe kennis en expertise in te zetten in het zoeken naar nieuwe producten, productieprocessen en bedrijfsorganisatie, heeft het provinciebestuur, op initiatief van gedeputeerde van Economie Marc Vandeput, vorig jaar de provinciale innovatiepremie gelanceerd. KMO’s, zorgorganisaties en sociale economie ondernemingen kunnen een innovatief idee voorafgaandelijk laten toetsen bij kennisinstellingen, waarbij zowel technologisch als niet-technologisch advies kan worden gevraagd. Op die manier wordt de samenwerking tussen het Limburgse bedrijfsleven en de onderzoeksinstituten van UHasselt en de onderzoeksgroepen van de Limburgse hogescholen nog verder versterkt.Lees meer

Netwerksessies innovatief denken