Technologische innovatie

Een hoeksteen van een gezond gezondheidsbeleid is de ondersteuning van nieuwe, innovatieve technologieën en diensten. Slimme technologieën en materialen moeten ervoor zorgen dat het werk van de zorgverleners werkbaar blijft. Zodoende helpen deze innovaties om het tekort aan arbeidskrachten in de zorgsector te bestrijden. Er zijn tal van toonaangevende projecten inzake technologische innovatie in de zorg die door de provincie Limburg financieel ondersteund worden zoals de projecten BioMiMedics of Microbiomed. Hiermee bieden we jonge biomedici een uitstekend kader om een toekomst in de life sciences uit te bouwen ten dienste van kwalitatieve zorg.

Enkele Limburgse innovatieve technologische projecten in de kijker.

BioMiMedics

In dit project willen de onderzoekers biodegraderende kunststoffen analyseren voor klinisch gebruik. Dit hoogtechnologisch onderzoek aan o.a. de UHasselt zal leiden tot nieuwe materialen die ingezet kunnen worden in de geneeskunde.

Microbiomed

De Universiteit Hasselt ontwikkeld met Microbiomed een test waarmee de huisarts zeer snel en gebruiksvriendelijk borstkanker kan opsporen. Er wordt hiervoor een kleine chip ontwikkeld waarmee bloedstalen gescreend kunnen worden.