Levenslang leren

Zorg evolueert constant. Niet alleen de techniek staat niet stil, ook de omgeving waarin zorg wordt verleend is sterk in evolutie. Zo zijn patiënten beter geïnformeerd (internet, netwerken, …), maar kampen ze tegelijkertijd met het probleem dat ze niet steeds de juiste weg naar de zorg vinden. Verder is de zorgbehoefte momenteel gericht op een zo lang mogelijke zelfredzaamheid. Bovendien zijn de laatste jaren heel wat nieuwe disciplines in de zorg ontstaan, nieuwe beroepen èn nieuwe expertise binnen bestaande functies.

Hoe kunnen zorgverleners gewapend worden om hun opdracht kwalitatief te blijven uitvoeren? Hoe speelt de basisopleiding en het levenslang leren in op de wijzigende zorgbehoefte.

We geven hier een overzicht van de verschillende initiatieven op het gebied van levenslang leren.

Symposia
Regelmatig worden er symposia of conferenties georganiseerd door POM Limburg, maar ook door de andere partners binnen en buiten de regio, om nieuwe kennis te verspreiden. U vindt hier weldra een overzicht van de recent gehouden of geplande symposia. Wanneer beschikbaar vindt u bij iedere titel ook het verslag en eventuele presentaties.


Lees meer

Studiereizen
Kennis is er om gedeeld te worden. Daarom worden er studiereizen georganiseerd om na te gaan wat andere instellingen hun mensen aanbieden in het kader van levenslang leren. U vindt hier een overzicht van de recent gehouden of geplande studiereizen. Wanneer beschikbaar vindt u bij iedere titel ook het verslag en eventuele presentaties.


Lees meer

Lerende netwerken

De lerende netwerken onder coördinatie van POM Limburg zijn:

 • Vaste werkgroepen van soortgenoten (maximum 20 deelnemers per
  groep)
 • Die op regelmatige tijdstippen samenkomen
 • Onder leiding van ervaren begeleiders en/of experts
 • Niet om te komen luisteren naar een theoretisch verhaal van een
  docent/gastspreker,
 • Maar om met collega’s van andere ondernemingen concrete
  ervaringen en praktische tips uit te wisselen
 • Over problemen die ze ervaren bij het uitoefenen van hun job


Lees meer

Master classes
Een master class is een korte cursus gegeven door een expert in een vakdomein. Er wordt momenteel gewerkt aan het in kaart brengen van het aanbod van master classes. Zodra deze oefening afgerond is wordt het aanbod aan Master Classes hier gepubliceerd.


Lees meer

Overlegplatformen
In de Provincie Limburg bestaan verschillende overlegplatformen om de verschillende acties op het gebied van levenslang leren te coördineren en om kennis uit te wisselen. Hieronder vindt u een niet-limitatieve lijst van bestaande overlegplatformen in Limburg.


Lees meer