Lerende netwerken

De lerende netwerken onder coördinatie van POM Limburg zijn:

 • Vaste werkgroepen van soortgenoten (maximum 20 deelnemers per
  groep)
 • Die op regelmatige tijdstippen samenkomen
 • Onder leiding van ervaren begeleiders en/of experts
 • Niet om te komen luisteren naar een theoretisch verhaal van een
  docent/gastspreker,
 • Maar om met collega’s van andere ondernemingen concrete
  ervaringen en praktische tips uit te wisselen
 • Over problemen die ze ervaren bij het uitoefenen van hun job 

O.a. rond volgende thema's heeft POM Limburg lerende netwerken opgestart:

 • flexibel roosteren
 • sociale economie in de zorg 
 • kwalitatieve stages
 • recruteringscampagnes
 • innovatieve arbeidsorganisatie
 • innovatie op de werkvloer
 • gebruik van technologische innovaties
Zorginnovatie VOKA KvK Limburg VKW Limburg KHLim – Dementia Care Mapping
KHLim onderzoekt in samenwerking met LUCAS (KU Leuven) via de methode dementia care mapping (DCM) of persoonsgerichte zorg een effect heeft op het welbevinden van personen met dementie en hun zorgverleners. Aan het onderzoek nemen 150 patiënten met dementie deel. Het project is in 2010 gestart en kent een looptijd van 10 jaren. Voorlopig zijn er nog geen resultaten bekend.


Lees meer