Master classes

Een master class is een korte cursus gegeven door een expert in een vakdomein. Er wordt momenteel gewerkt aan het in kaart brengen van het aanbod van master classes. Zodra deze oefening afgerond is wordt het aanbod aan Master Classes hier gepubliceerd.