Projecten

Op basis van de behoeften uit het werkveld worden op diverse beleidsniveaus projecten opgestart door Limburgse partners met de bedoeling een maatschappelijke en economische meerwaarde voor de zorg te initiëren. Door gebruik te maken van diverse projectsubsidies op zowel Europees, federaal, Vlaams en provinciaal niveau kunnen we tijd en middelen zo efficiënt mogelijk besteden, acties op elkaar afstemmen en leren van elkaar.

Op deze pagina vindt u per beleidsniveau lopende en recente projecten.

Europa

Via diverse Europese fondsen wordt het onderzoek naar en de ontwikkeling van vernieuwende ideeën of technologieën in de Limburgse zorgsector sterk ondersteund. Niet alleen technologische innovatie is daarbij belangrijk, ook vernieuwing en verbetering inzake organisatiestructuren, samenwerkingsverbanden (zowel regionaal als internationaal), werkvormen en het vermarkten van kennis worden volop ondersteund.Lees meer

Vlaanderen
Het actieprogramma 'Vlaanderen in Actie' van de Vlaamse Regering bevat een aantal belangrijke klemtonen zoals ondernemerschap, duurzame tewerkstellingen in werkbare jobs, innovatie, creativiteit en samenwerking. Deze klemtonen worden vertaald naar de diverse Vlaamse beleidsdomeinen. Wat zorg- en hulpverlening betreft is het Vlaams uitgangspunt dat dit betaalbaar blijft door de efficiëntie en effectiviteit te doen verhogen (bv. door innovatie en samenwerking), zonder in te boeten op de kwaliteit van de zorg en met als centrale spil de gebruiker van zorg. Om die uitdagingen aan te gaan heeft de Vlaamse Regering reeds diverse initiatieven opgestart.

Lees meer

Limburg

De doelstellingen van Vlaanderen in Actie, Pact 2020 en Europa 2020 bepalen het kader voor het provinciale beleid inzake zorg. De provincie Limburg speelt hier op een proactieve manier op in en heeft voor diverse initiatieven een pioniersrol opgenomen in Vlaanderen. Mede dankzij de financiële steun van LSM (Limburg Sterk Merk) onderneemt de provincie Limburg diverse acties om een voldoende en kwalitatief hoogstaande zorg aan te bieden aan iedere Limburgse zorgbehoevende. Lees meer