Europa

Via diverse Europese fondsen wordt het onderzoek naar en de ontwikkeling van vernieuwende ideeën of technologieën in de Limburgse zorgsector sterk ondersteund. Niet alleen technologische innovatie is daarbij belangrijk, ook vernieuwing en verbetering inzake organisatiestructuren, samenwerkingsverbanden (zowel regionaal als internationaal), werkvormen en het vermarkten van kennis worden volop ondersteund.

Dankzij de Europese steun kan internationaal gewerkt worden en wordt een forse schaalvergroting bereikt waardoor men, ondanks soms beperkte budgetten, toch snel tot kwalitatieve oplossingen kan komen.

Met de nodige visie, creativiteit en lef onderscheidt Limburg zich stilaan als innovatieve hotspot voor life sciences en gezondheidszorg. Met een aantal projecten (zie hieronder) neemt Limburg zelfs een voortrekkersrol op inzake innovatie in de zorg.

Future proof for cure and care
In het kader van het Interregprogramma Euregio Maas-Rijn werd het grootschalig grensoverschrijdend zorgproject “Future Proof for Cure and Care” goedgekeurd. Dit project sluit aan bij de toenemende tendens inzake grensoverschrijdende zorg waarbij patiënten steeds vaker zorg over de landsgrenzen heen zoeken. Het grensoverschrijdende patiëntenverkeer wordt echter nog te vaak belemmerd door een gebrekkige kennis van het zorgaanbod en het zorgsysteem aan de andere zijde van de grens. Een betere communicatie tussen patiënt en zorgverlener en samenwerking tussen de grensoverschrijdende zorgverstrekkers dient hieraan te verhelpen.
 
The large-scale cross-border care project 'Future proof for cure and care' was approved as part of the Interregprogram Euregion Meuse-Rhine. This project connects to the increasing movement towards cross-border care where patients more often search for care across country borders. However, the cross-border patient traffic is often disturbed by an inadequate knowledge of the care supply and care system at the other side of the border. This can be mended by a better communication between patient en care supplier and by cross-border cooperation between care suppliers.


Lees meer

EurSafty Health-net EMR Emurgency

Een plotseling hartstilstand is het meest bedreigende en vaak dodelijke gevolg van de typische “volksziekten”. Deze situatie is zeer tijdskritiek. Ter verbetering van de overlevingskansen zijn er een aantal mogelijkheden die in dit project aangepakt worden.Lees meer

Strategische werkgroep gezondheid EMR Administratieve vereenvoudiging - Uniform Zorg voor Ondernemerschap