Limburg

De doelstellingen van Vlaanderen in Actie, Pact 2020 en Europa 2020 bepalen het kader voor het provinciale beleid inzake zorg. De provincie Limburg speelt hier op een proactieve manier op in en heeft voor diverse initiatieven een pioniersrol opgenomen in Vlaanderen.

Verschillende acties werden geïnitieerd tijdens de uitvoering van de Limburgovereenkomst (2006-2009). Maar ook na die planperiode blijft Limburg een voortrekkersrol opnemen met de ambitie om een voldoende en kwalitatief hoogstaande zorg aan te bieden aan iedere Limburgse zorgbehoevende.

Dankzij de optimale benutting van Europese en Vlaamse middelen en mede door de financiële ondersteuning van LSM (Limburg Sterk Merk) heeft het Limburgse beleid diverse initiatieven genomen die mee invulling geven aan die ambitie. Bij een groot aantal van deze initiatieven vervult POM Limburg een belangrijke rol (zie onderstaande projecten).

Ambassadeurs Zorgsector Limburg Collectieve instroom Zorgacademie Limburg 2.24: zorgeconomie KeFor Dag van de zorg DUObanen II: gedeelde aanstellingen tussen onderwijs en werkveld DUObanen I: van deeltijds naar voltijds met een duobaan Competentie-ateliers / Provinciaal arbeidsmarktfonds Innovatiepremie - Overgangszorg Innovatiepremie - Woonzorgassistent Innovatiepremie – Woonzorgcentrum Ocura te Beringen Uitbreiding van zorgopleidingen in Limburg - Case opleiding HBO5 verpleegkunde in Noord-Limburg en Zuid-Limburg Engagementsverklaring kwalitatieve stages verpleegkunde in Limburgse woonzorgcentra IHRAZ

Limburg Sterk Merk (LSM), de provinciale ontwikkelingsmaatschappij (POM) Limburg, Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo en het Mariaziekenhuis slaan de handen in elkaar voor het project IHRAZ, dat staat voor ‘Innovatie in HR en arbeidsorganisatie van ziekenhuizen. Om aan de stijgende vraag naar zorgverleners in ziekenhuizen te voldoen, willen we samen innovatieve stappen zetten om het arbeidspotentieel te vergroten en optimaal te benutten. De resultaten worden verspreid naar alle Limburgse ziekenhuizen. LSM subsidieert het project voor € 125.000. Op die manier wil het provinciebestuur een voldoende, betaalbare en kwalitatieve zorgverlening garanderen voor alle Limburgers, nu en in de toekomst.Lees meer