Vlaanderen

Het actieprogramma 'Vlaanderen in Actie' van de Vlaamse Regering bevat een aantal belangrijke klemtonen zoals ondernemerschap, duurzame tewerkstellingen in werkbare jobs, innovatie, creativiteit en samenwerking. Deze klemtonen worden vertaald naar de diverse Vlaamse beleidsdomeinen. Wat zorg- en hulpverlening betreft is het Vlaams uitgangspunt dat dit betaalbaar blijft door de efficiëntie en effectiviteit te doen verhogen (bv. door innovatie en samenwerking), zonder in te boeten op de kwaliteit van de zorg en met als centrale spil de gebruiker van zorg.

Preventie is de sleutel in het beheersbaar maken van het Vlaamse budget voor de gezondheidszorg. Een belangrijke focus ligt voorts in de eerstelijns- en thuiszorg voor alle generaties. Er wordt ook verder werk gemaakt van de uitbreiding en diversificatie van kinderopvang en van de ondersteuning van jongeren, in het bijzonder aan de rand van de samenleving, om zich te integreren in de maatschappij.

De Vlaamse Regering is zich bewust van de nood aan bijkomende, gekwalificeerde arbeidskrachten in de zorgsector. Met acties zoals 'Ik ga ervoor!' worden potentiële arbeidskrachten gesensibiliseerd omtrent een beroep in de zorg. Andere projecten zijn het 'Vlaams Overleg voor de Promotie van Zorgberoepen' en 'Flanders' Care Z³' (klik op onderstaande link voor meer info over deze projecten).

VOPZ - Vlaams Overlegplatform Promotie Zorgberoepen Flanders’ Care Z³