Ruimtelijke spreiding

Een goede regionale spreiding van het aanbod aan opleidingen en tewerkstelling in de zorg creëert de opportuniteit om kort bij huis aan het werk te gaan in de zorgsector. Een job met flexibele uren kan hierdoor toch goed en evenwichtig gecombineerd worden met een gezinsleven.

Eén van de actiepunten van het Platform Zorglandschap Limburg is dan ook om een beter zicht te krijgen op wat er nodig is in een gebied opdat mensen er levenslang zouden kunnen wonen en de nodige zorg ontvangen, cfr. de woonzorgzones in het kader van het Vlaamse Woonzorgdecreet. De leidraad hierbij is de HIVA-studie ‘Naar een zorgvriendelijk Genk’ uit 2008 (link) dat wordt uitgebreid naar de hele provincie.

POM Limburg zal de data inventariseren en actualiseren. Het vaststellen van leemten kan aanleiding zijn tot het formuleren van beleidsaanbevelingen op provinciaal of lokaal niveau.

•    Voorbeeld Syntra: bijkomende vormingen in Neerpelt en Tongeren
•    Projectgroep Noord-Limburg en Sint-Truiden

Uitbreiding van zorgopleidingen in Limburg - Case opleiding HBO5 verpleegkunde in Noord-Limburg en Zuid-Limburg Downloads