Uitbreiding van zorgopleidingen in Limburg - Case opleiding HBO5 verpleegkunde in Noord-Limburg en Zuid-Limburg

Vanuit het Platform Zorglandschap Limburg worden, samen met partners uit het onderwijs, zorgorganisaties en economie, diverse acties ondernomen om de toekomstige behoefte aan zorg op een proactieve manier in te vullen. Omdat de invulling van de toekomstige nood aan zorgverleners een knelpunt is, wil het Limburgs beleid (gedeputeerde van Onderwijs Frank Smeets, gedeputeerde van Economie Marc Vandeput en gedeputeerde van Welzijn Mieke Ramaekers) vanuit het Platform Zorglandschap Limburg initiatieven nemen om gericht het potentieel voor de zorgopleidingen in Limburg te verruimen, vertrekkende vanuit bestaande structuren. Aanleidingen zijn:
- De nood aan bijkomende zorgverleners
- De mogelijkheid om potentieel op de arbeidsmarkt gericht aan te spreken
- Bijkomende mogelijkheden bieden aan bestaande opleidingsinstanties
- Regionaal de zorgorganisaties mobiliseren om hierin samen te werken
- Werklozen gericht opleiden naar duurzame jobs
- Opleidingsniveaus van (te vroege ) schoolverlaters laten toenemen
- Werken aan duurzame tewerkstelling en de werkzaamheidsgraad laten toenemen tot 75 %
- …

Het huidige aanbod aan zorgopleidingen in Limburg volstaat niet om de toekomstige nood aan zorgverleners op te vangen. Om dit aanbod te verruimen werd de bestaande vestiging voor opleiding HBO5 verpleegkunde van het VTI geanalyseerd. Hieruit blijkt dat onder de katholieke koepel twee satellietopleidingen HBO5 verpleegkunde dienen opgericht te worden, één in Noord-Limburg en één in Zuid-Limburg. Als pilootscholen voor de oprichting van deze opleiding werd gekozen voor de scholen WICO (Neerpelt) en SOLV (Sint-Truiden).

In deze satellietopleiding wordt de focus gelegd op de eerste twee modules van HBO5 verpleegkunde. De opleiding wordt aangeboden voor telkens 40 studenten met extra aandacht voor zij-instromers. Op deze manier wordt het wervingspotentieel voor studenten verpleegkunde verruimd, wat de hoofddoelstelling van dit project uitmaakt. Het doel is om de mensen op de arbeidsmarkt die op zoek zijn naar een duurzame job toe te leiden naar een zorgopleiding met toekomst. In overleg met VDAB zal bekeken worden welke extra initiatieven genomen kunnen worden voor de zij-instromers.
Voor deze satellietopleidingen zal een samenwerking opgezet worden met twee regionale ziekenhuizen, drie woonzorgcentra en de thuisverpleging. Naast het verruimen van het schoolaanbod, willen we door middel van deze sterke samenwerking eveneens komen tot kwaliteitsoptimalisatie van de opleiding.

 

Geïnteresseerden kunnen de ontwerpnota over de uitbreiding van zorgopleidingen in Limburg aanvragen via deze link.