Nieuws

Rss

Persbericht Stap dichter bij Euregionale arbeidsmarkt voor zorgberoepen

Tijdens een slotevent in het Nederlands-Limburgse provinciehuis zijn op 2/12/2014 de resultaten bekend gemaakt van het groots opgezette Euregionale project ‘Future Proof for Cure and Care’. 27 partners hebben drie jaar lang gewerkt aan een grensoverschrijdende Euregionale arbeidsmarktwerking voor zorgberoepen. Gedeputeerde Marc Vandeput, voorzitter van projectcoördinator POM Limburg: “Met het project is prioritair ingezet op de promotie van de zorgberoepen. In elke partnerregio van de Euregio Maas-Rijn wordt de zorgsector immers geconfronteerd met een groeiende behoefte aan zorgverleners. Het uitwisselen van kennis, ervaringen en goede voorbeelden over de grenzen heen heeft geleid tot een aantal concrete resultaten die de arbeidsmobiliteit in de Euregio moeten verhogen. Zo is er een model ontwikkeld waarmee werkgevers uit de zorgsector functies en competenties gemakkelijker kunnen vergelijken en werknemers sneller en correcter kunnen inschalen in een andere regio. Het project heeft een totale kostprijs van 3,7 miljoen euro waarvan de helft door Europese subsidies wordt ten laste genomen. Ook de provincie Limburg heeft meer dan 230 000 euro provinciale cofinanciering op tafel gelegd.”

Meer info vindt u hier

Klik hier om de brochure met resultaten en aanbevelingen te downloaden.