Nieuws

Rss

Workshop "arbeidsmigratie in de EU: opportuniteit of bedreiging" (Vleva) - documenten beschikbaar

Voor een groot aantal beroepscategorieën is er een toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Europa biedt heel wat mogelijkheden om werknemers uit andere EU-lidstaten te werk te stellen (detacheringsrichtlijn, dienstenrichtlijn, verordening coördinatie sociale zekerheid, etc.) om deze leemtes op te vullen. Zeker door de sociaal-economische crisis merken we dat er meer en meer arbeidsstromen op gang komen vanuit het Zuiden naar het Noorden van Europa. We merken evenwel ook een spanningsveld. Enerzijds maken bedrijven graag gebruik van de mogelijkheden die Europa biedt, maar anderzijds ondervinden sommige bedrijven steeds meer (oneerlijke) concurrentie en knelpunten bij de implementatie van de Europese wetgeving in hun regio/land.

De workshop spitste zich toe op opportuniteiten en de bedreigingen die de Europese arbeidsmigratie met zich meebrengt.

Met cases uit de bouw-, zorg- en uitzendsector werden de opportuniteiten en de bedreigingen die de Europese arbeidsmigratie met zich meebrengt voorgesteld. Nadien volgde een overzicht van de juridische mogelijkheden voor arbeidsmigratie binnen Europa en werd er ingegaan op de knelpunten bij de implementatie.

Hieronder kan u verschillende documenten van de workshop downloaden: