Nieuws

Rss

CareVille Limburg treedt toe tot internationaal innovatienetwerk voor ‘living labs’

CareVille, de Limburgse ‘Proeftuin’ van de Vlaamse overheid rond innovatieve (ouderen)zorg, is toegetreden tot het Europees netwerk voor living labs (ENoLL).

ENoLL, opgericht in 2006, is een netwerk van zgn. gebenchmarkte living labs in Europa (en daarbuiten). De toetredingsaanvraag van CareVille werd afgelopen vrijdag officieel goedgekeurd op de Open Living Lab Days in Amsterdam.

“Door te participeren in ENoLL kunnen wij niet alleen leren van reeds bestaande health care living labs, maar ook bestaande innovaties of best practices van andere regio’s vertalen naar Vlaanderen en Limburg – en vice versa”, zegt Katherine Nelissen, Platformcoördinator CareVille Limburg. “Lidmaatschap van ENoLL biedt ook de mogelijkheid om samenwerkingsverbanden uit te bouwen met andere living labs, bijvoorbeeld rond Europese onderzoeksprojecten.”

Momenteel zijn er reeds meer dan 340 living labs aanvaard als lid van ENoLL.

Ouderenzorg
CareVille Limburg: Moving Care kadert in Zorgproeftuinen Vlaanderen. Het uiteindelijke doel is om ouderen langer kwaliteitsvol, betaalbaar en veilig thuis te laten wonen. CareVille is een initiatief van LifeTechLimburg (waarin UHasselt één van de partners is), Stad Genk, Stad Hasselt, POM Limburg, OCMW Genk, OCMW Hasselt, H. Essers, Fifthplay, U-sentric, WGKL, ZOL, Jessa, Familiehulp, Vzw Menos, Huisartsenkring Prometheus, Herkenrode Huisartsenkring, Koninklijk Limburgs Apothekers Verbond.