Over ons

Onder impuls van POM-ERSV Limburg en met de steun van de provincie Limburg werd in 2010 het Platform Zorglandschap Limburg opgericht. Het doel van dit platform is om met diverse partners in alle openheid samen te werken aan hoofdzakelijk overkoepelende initiatieven die de hele provincie dekken, altijd rekening houdend met de behoeften vanuit het werkveld. Het Platform Zorglandschap Limburg fungeert als een markplaats waar ideeën kunnen ontwikkeld worden over de verschillende organisaties heen. Deze ideeën kunnen hier onderling afgetoetst worden zodat ze door zorgverlener, zorgbehoevende en omgeving aanvaard zijn vooraleer ze geïmplementeerd worden.

Het platform biedt een aantal belangrijke meerwaarden:
- Afstemmen van initiatieven
- Extra mogelijkheid om partners te vinden
- Versterken van de samenhang tussen de verschillende domeinen
- Extra ondersteuning en expertise aanbieden
- Budgettaire middelen optimaal aanwenden
- Nieuwe initiatieven opstarten en goede praktijkvoorbeelden verspreiden

De coördinatie van het Platform Zorglandschap Limburg gebeurt door POM-ERSV Limburg - dienst Zorgeconomie, zorgeconomie@pomlimburg.be of tel. 011 300 100).

POM-ERSV Limburg neemt het voortouw op vier domeinen binnen de zorgeconomie: arbeidsmarktgerelateerde onderwerpen, innovatie gerelateerde onderwerpen, ruimtelijke spreiding van de behoefte en het aanbod van zorg en diensten, beleidsondersteuning door het aanbieden van relevant cijfermateriaal.

Structuur van werking

 • Beleidsstuurgroep
  • Uitzetten van de lijnen, de doelstellingen en de beleidsopties
  • Waken over de resultaten
  • Waken over het gebruik van middelen
 • Coördinatieteam platform zorglandschap Limburg
  • Gezamenlijk anticiperen
  • Afstemmen van acties
  • Samenwerkingen tot stand brengen
 • Expertenstuurgroep
  • Inhoudelijke meerwaarde creëren
  • Werkgroepen inhoudelijk meer kennis bijbrengen
  • Waken over een consistent geheel
 • Plenaire werkgroepen
  • Dubbel werk vermijden
  • Raakvlakken zoeken
 • Werkgroepen
  • Onder leiding van een expert initiatieven uitwerken
  • De samenstelling van de werkgroepen is onderwerp- en situatiegebonden